שחרור כבלים אנרגטיים

באופן טבעי, כולנו מחוברים ומוזנים על ידי מארג החיים. אך במצבי אובדן רסיסי נשמה, נפוצה חוויה של ניתוק מהעצמי וכך גם מהאמון ביכולתו ובנכונותו של מארג החיים להזין אותנו ולתמוך בנו. בעקבות זאת, אנשים רבים מנסים להיאחז באופן כפוי בדברים חיצוניים. כשהיא נמשכת זמן רב, ההיאחזות מקבלת חיים משלה ומתגלמת כ"כבל אנרגטי", חיבור אנרגטי כפוי הנשען על אמונת סרק על פיה אין בכוחנו לחיות בהיעדרו של אדם או דבר החיצוני לנו. תהליכי שחרור הכבלים האנרגטיים מנחים אותנו בחזרה לחוויה של אוטונומיה ואמון בתהליך החיים. במאמר זה, נגלה כיצד נוצרים כבלים אנרגטיים, נלמד אודות כבלים אנרגטיים שונים ואפילו נגלה שתי דרכים לשחרור עצמאי של כבלים אנרגטיים.

איך נוצרים כבלים אנרגטיים?

כבלים אנרגטיים נשלחים על-ידי מיקוד אובססיבי של מחשבות ורגשות באדם או בדבר. הכבלים האנרגטיים יוצרים סטגנציה אנרגטית ופוגעים בחופש האישי ובאיזון האנרגטי של כל הנוגעים בדבר.

כבלים אנרגטיים יכולים להישלח לאנשים, לבעלי-חיים, לנפטרים, לצמחים, לחומרים, למקומות, לאירועים, למצבים רפואיים, לדפוסים, לאיכויות או לישויות נמוכות תדר. נוכחותם של כבלים אנרגטיים עלולה לעורר באדם חולשה, בלבול, עמימות מנטלית, אי נוחות, תגובתיות רגשית, הצפות רגשיות ואפילו תחלואה. ככל שהכבל האנרגטי משמעותי יותר, כך הסימפטומים יהיו חריפים יותר.

בעקבות חוויית הריקות הפנימית המתקיימת תחתיהם, אנו עלולים להיקשר מאוד לכבלים האנרגטיים שלנו ולחוות אותם כחלק אינטגרלי מהמערכת שלנו. בהתאם לכך, לעיתים קרובות עצם המחשבה על ניתוקם עלולה לעורר בנו פחד עז. במצבים אלו, חשוב להבין כי עצם נוכחותם של הכבלים מנציחה את חוויית הריקות והחוסר הטורדת אותנו.

סימנים לנוכחותם של כבלים אנרגטיים

• הגדרת הזהות על בסיס נוכחותו של אדם, דבר או מצב מסוים.
• כל מצבי ההתמכרות, בין אם לאדם לבין אם לחומר מסוים.
• הסכמים בלתי כתובים בין אנשים.
• מערכות יחסים המבוססות על תלות הדדית.
• כל מצב של התניה אוטומטית.
• השלמה ושיתוף פעולה עם דינמיקות משפחתיות לא בריאות.
• מחשבות אובססיביות ובלתי פוסקות על אדם או דבר.
• מחשבות אובססיביות על אירוע מהעבר, בין אם היה טוב או רע.
• געגוע עז שאינו מרפה עם הזמן.
• תחושות כעס וטינה שאינן מרפות עם הזמן.
• כאשר אדם מעורר בנו טריגר קבוע כל מפגש.
• הישארות במסגרת או במערכת יחסים שאינה מסבה שמחה, רק מתוך פחד משינוי.
• נטייה לפתח קשרים לא מתפקדים עם אנשים שונים המקיימים את אותם דפוסי התנהגות. במצב זה, הכבל אינו מתקיים מול אדם ספציפי אלא מול הדפוס.
• מערכות אמונה העוסקות במחויבויות כאדם וכחבר – "מה אני חייב להעניק", מתוך תחושת חובה ולא מתון רצון חופשי ואותנטי.

כבלים אנרגטיים קארמטיים

כבלים אנרגטיים קארמטיים הנם כבלים שמקורם לפני חיינו הנוכחיים. במצבים אלו, התגובתיות הרגשית התרחשה במפגש הראשון עם האדם או הדבר, ללא סיפור רקע. לחוזים אנרגטיים מכל הסוגים ישנה נטייה להיטמע לאורך גלגולים רבים.

כבלים אנרגטיים בין בני אדם לחומרים

בחברה שלנו, נפוצה שליחת כבלים אנרגטיים למזונות, לסיגריות, לסמים, לתרופות ולצמחים מרחיבי תודעה. כל מצב של שימוש בחומר מתוך התניה אוטומטית, ללא מחשבה מקדימה ובחירה מושכלת, נשען על כבלים אנרגטיים.

כבלים אנרגטיים בין בני אדם לסיטואציות

אנשים רבים נוטים להיקשר לחוויות טובות או רעות מעברם ולהגדיר את עצמם על פיהם. כל עיסוק-יתר בחוויית עבר מבוססת על כבל אנרגטי.

כבלים אנרגטיים בסיסיים בין בני אדם

למרות שבמצבים מסוימים (דוגמת מתקפות על חושיות, עין הרע וקללות, שיפורטו מטה) הכבלים האנרגטיים נשלחים במטרה להרע, מרבית האנשים שולחים כבלים אנרגטיים בתום לב, מתוך רגשות "מקובלים" דוגמת היקשרות רומנטית או דאגה. בחברה שלנו, אנשים נוהגים לשלוח כבלים אנרגטיים כמעט בכל מערכת זוגית או משפחתית. כשאנשים מקיימים כבלים אנרגטיים, הם חווים אותם כחלק מזהותם ומהכרתם ומשקיעים משאבים אנרגטיים רבים לשם שימורם.

על מנת לבסס כבל אנרגטי עם אדם אחר, חיוני ששני הצדדים יאפשרו את הכבל האנרגטי. למשל, במצב בו גבר מעונין באישה מסוימת כבת זוג, בעוד שהיא אינה מעוניינת. אם ניסיונותיו אינם מעוררים בה דבר, הכבל האנרגטי לא יתאפשר. אך אם היא חווה שניסיונותיו משלימים חוויית חוסר בתוכה ומגיבה אליו פיזית או רגשית באופן תדיר, הכבל האנרגטי יתחיל להתבסס.

במצבים מסוימים, חוויית הריקות הפנימית נחווית כחוסר בתחושת ערך. במצבים אלו, אנשים נוהגים לנצל כל הזדמנות לקבלת ביטויי הערכה חיצוניים. לשם כך, הם מפתחים מיומנות התבוננות המאפשרת להם לזהות במהרה צרכים של אחרים ולמלא אותם ללא רבב. תחושת הערך המתקבלת כתוצאה מכך היא מעושה וזמנית, ולכן מובילה לדפוס ריצוי אובססיבי. במצבים אלו, הכבל האנרגטי מתבסס גם מול דפוס הריצוי וגם מול אנשים שהתרגלו להישען על דפוס הריצוי של אותו אדם ולפעמים אפילו לנצלו ביודעין.

כשכבל אנרגטי מתבסס לאורך זמן, שני הצדדים מתרגלים אליו וחווים אותו כחלק מהמערכת האנרגטית שלהם. נפוצים מאוד מצבים בהם אדם הסיר כבל אנרגטי, וכבר ביום המחרת – קיבל טלפון מהאדם מולו הוסר הקשר. באופן לא מודע, האדם ממנו הוסר הכבל מרגיש כי "משהו חסר" ומנסה להשיב את החוויה אליה הורגל.

שחרור כבלים אנרגטיים – התוצאה הרצויה

לאחר הסרתם של כבלים אנרגטיים בין שני אנשים, נצפה לאחת משתי תוצאות רצויות.
הראשונה היא שיפור של מערכת היחסים. במצב זה, שניהם יוכלו להגיב זה לזה מתוך איזון פנימי וחיבור לעוצמה שלהם.
השנייה היא הפסקתה של מערכת היחסים ושחרור מהנטל שעוררה.

חשוב להבין שאין באפשרותנו לשלוט בבחירתם של אחרים לשלוח לנו כבלים אנרגטיים. למעשה, עצם המיקוד ברצון לתקן אחרים או לשלוט בבחירותיהם מבסס כבל אנרגטי. לעומת זאת, בידינו כל המשאבים הדרושים לשם לקיחת אחריות מלאה על המרחב שלנו. בזכות מודעות למצב ותרגול נכון – נוכל לטהר את כל הכבלים האנרגטיים מהמערכת שלנו, לחזק את המרכז שלנו ולמנוע את ביסוסם של כבלים אנרגטיים חדשים בעתיד.

מתקפות אנרגטיות

ככלל, כבלים אנרגטיים מתבססים בעקבות בקשה להשלים תחושת חוסר וריקות פנימית. מתקפות אנרגטיות הן כבלים אנרגטיים שמקורם בכוונה שלילית מודעת או לא מודעת. כבלים אנרגטיים אלו נשלחים כתוצאה מרצון לפגוע, להחליש או לשלוט באדם אחר. הקטגוריה כוללת גם מצבים המכונים "עין הרע", המבוססים על רצון לחבל במשאביו ובמזלו הטוב של אדם כתוצאה מקנאה.

חשוב לזכור שאנשים השולחים מתקפות אנרגטיות (וגם קללות, בהן נעסוק בהמשך) מזיקים מאוד לעצמם. על פי דת הוויקה, כל הדהוד אנרגטי שאנו שולחים למציאות נשלח בחזרה אלינו בעוצמה משולשת. כפועל יוצא מכך – כשאדם שולח אנרגיה שלילית לאדם אחר, בין אם הצליח לגרום לו נזק או לא, האנרגיה הנמוכה ששלח תחזור לשולח בעוצמה משולשת ותוריד את התדר שלו.

סינון מתקפות אנרגטיות

תת-המודע שלנו יודע היטב לסנן מתקפות אנרגטיות. כבלים אנרגטיים מסוג זה מתבססים רק כאשר אנו נכונים, באופן מודע או לא מודע, לוותר על העוצמה שלנו מול האדם השולח. חוויה כרונית של פחד, בושה ואשמה היא קרקע פורייה להשרשת מתקפות אנרגטיות. בהשפעתה, אנשים נוטים להאמין באופן לא מודע כי הם פגומים ומזיקים מעצם היותם, ולכן למעשה ראויים לחוות את המחיר של המתקפה האנרגטית.

מתקפות אנרגטיות ומערכות יחסים מניפולטיביות

מתקפות על-חושיות נפוצות מאוד במסגרת כל מערכות היחסים המניפולטיביות. במסגרתן, ניכר כי צד אחד חווה סיפוק כתוצאה מנטילת חוויית העוצמה והחופש האישי של אדם אחר. במצבים אלו נפוץ "גז-לייטינג", ניסיון להכחיש את האלימות ולבטל את חוויית האדם המעיד עליה. למשל, במצבים בהם אדם מנסה להציג את דפוסי השליטה שלו כאכפתיות או להשעינם על נורמה חברתית. זכרו, ישנו הבדל מהותי בין אדם המעניק מעצמו מתוך בחירה מלאה לבין אדם המעניק מתוך חוויה על פיה אין לו שום ברירה אחרת.

דוגמאות לניסיונות להשעין מניפולציה אנרגטית על נורמות חברתיות:
"זה רק מקובל…
"לדרוש מבת הזוג להתקשר כל שעה"
"שגברים משלמים את כל הוצאותיהן של בנות זוגם"
"שההורים משלמים את כל הוצאותיהם של ילדם הבוגר"
"שקולגות תמיד מסכימות להחליף קולגות אחרות בעבודה"
"שאנשים מוכנים ללוות כסף לחבריהם"
"שאנשים מוכנים להיות סובלניים כלפי ביטויי אגרסיה מצד בני משפחתם"
"שילדים לומדים ועובדים במקצוע שהוריהם קבעו עבורם"
"שאנשים יוותרו על כוחם לטובת אנשים שמצטיירים כמסכנים וחסרי מזל"

קללות

קללה היא מתקפה אנרגטית הנערכת במודע על ידי אדם שמתרגל קסם שחור. אנשים ששולחים קללות מופעלים מיצר-נקמה, כוחניות ורצון לשלוט באחרים. לעיתים קרובות, קללות מערבות כוחות מרעים מעולם הרוחות ומעוגנות במציאות על ידי שימוש באיברי גוף והפרשות. ניתן להצמיד קללה לחפץ, לאדמה, לאדם, לקבוצת אנשים ואפילו לשושלת גנטית שלמה. היות וכל תדר שאנו שולחים למציאות תמיד חוזר אלינו, הקללה תמיד תזיק מאוד גם לאדם המקלל. תוכלו לדמות קללות כהיבט ההופכי של ברכות –  לחשי בריאה המבוססים על רצון להזיק ושאינם מכבדים את חוק הרצון החופשי. בדומה למתקפות אנרגטיות, קללות יכולות להתבסס רק במצבים של פחד, בושה או אשמה כרוניים. בהתאם לכך, התנהלות מבוססת-פחד כלפי הקללה או האדם המקלל רק תחריף את המצב. זכרו כי ברמה הבסיסית, קללה היא בסך הכול אוסף של מילים וכוונות. בזכות השבת החיבור לעוצמתכם האישית והאמונה בהיותכם ראויים לטוב מעצם היותכם, הקללה תאבד כל כוח שהיה לה עליכם.

חוזים אנרגטיים

חוזים אנרגטיים הם ביטוי להבטחות שנערכות מעבר לזמן. כבלים אנרגטיים עוצמתיים אלו מבוססים על האמונה על פיה יטיב עימנו להתחייב למצב מסוים או לנשמה מסוימת באופן אל-זמני. אדם מסוגל לכרות חוזה אנרגטי מול עצמו, מול נשמה אחרת או מול ישות. חוזים אנרגטיים יוצרים אמונות בסיס הנשענות על חובות ואיסורים אל-זמניים – "אני חייב / אסור לי לנצח נצחים".

חוזים אנרגטיים עשויים להיערך ברגעים משמעותיים ומלאי רגש בחיי האדם, רגעי משבר ורגעי אופוריה כאחד, במהלכם הוא משוכנע באופן חד משמעי באמת מסוימת ונודר ללכת בדרך שהיא מתווה לאורך כל חייו. בהיעדר מודעות למצב, חוזים אנרגטיים יכולים ללוות אדם לאורך גלגולי חיים שלמים.

על מנת לבטל את החוזה, עלינו להיות מודעים לקיומו. תהליך המודעות יוכל להתבסס על הכרה בפעולות האוטומטיות שלנו או על יציאה למסע שאמני שבמהלכו נבקש לבדוק האם אנו מקיימים חוזים אנרגטיים, לוודא מהו הנוסח שלהם ולבטל אותם.

בחברה שלנו, נפוצים חוזים אנרגטיים דוגמת:
• אוהב את האדם הזה לנצח – חוזה הנשען על מסירות רומנטית אל-זמנית.
• אתחייב כלפי האדם הזה לנצח – חוזה הנשען על מתן שירות נצחי. נשען על הערכה, אשמה או רצון להשיב גמול על חסד גדול.
• לא אנוח עד שאשיב לאדם הזה כגמולו – חוזה המבוסס על יצר נקמה.
• אף פעם לא אתמסר רומנטית שוב – חוזה הנשען על הימנעות מקרבה זוגית, לרוב כתוצאה מאכזבה רומנטית אדירה.
• לעולם לא אביע רגש שוב – חוזה הנשען על סגירות רגשית, לרוב כתוצאה משברון לב מייסר הגורם לניתוק מהחיים.

חוזים אנרגטיים שאמניים

בכל תרבות קדומה, היו מצויים אנשי-רפואה מסורתיים שהחזיקו בתפקידים מיוחדים. בין תחומי אחריותם נכחו הגשת ריפוי, מתן הדרכה רוחנית וגישור בין העולם הגשמי למציאות הרוחית. בימינו, אדם כזה מכונה "שאמן". מקור המילה "שאמן" בשפה הרוסית ומשמעותה "זה היודע". על פי האותיות הסיניות, המורכבות מציורים, המילה "שאמן" נראית כדמותו של אדם המחבר בין קו תחתון המייצג את השמיים לבין קו עליון המייצג את האדמה.

השאמן היה נבחר בצעירותו, לאחר שהביע יכולות אינטואיטיביות ניכרות. לאחר גילויו, הנער היה עובר חניכה ארוכת שנים אצל השאמן הבוגר של השבט. לאחר פטירת השאמן הבוגר, תלמידו היה מחליף אותו.

התפתחות ממשית היא חופשיה מהתניות

עם התפכחותה המחודשת של האנושות, אנו מתעוררים לאחדותנו הנצחית עם מארג החיים. בזכות ההכרה באחדות זו, כל אדם מסוגל לחבור ליכולתו המולדת לברוא מציאות מתוך שותפותו עם מארג החיים. האלוהי הוא חופשי מכל התניה או מגבלה. בתהליך התפתחותנו, אנו מתבקשים להידמות לאלוהי ככל הניתן.

תרבויות קדומות רבות לא היו ערות לאמת עתיקה ושורשית זו. בהיעדר ההכרה בטבע האחדות, השאמן הרוויח את כוחותיו בזכות עריכת חוזים מחייבים עם ישויות רוחניות שאינן מוארות. חוזים אלו הושפעו ממערכות אמונה נפוצות של המין האנושי. בהתאם להן, בני האדם אינם ראויים לקשרי אהבה בלתי תלויים עם עולמות הרוח. לכן, מסעות החניכה היו כרוכים בחניכות אנרגטיות קשות. במהלכן, השאמן הביע נכונות להקריב רבות עבור הידע והיכולות שרכש.

אנשים רבים הנמשכים לתחום הטיפול והתרגול האנרגטי חיו כשאמנים בגלגולים אחרים או מהווים כנצר לשושלת גנטית של שאמנים. בהתאם לכך, רבים מהם עודם נושאים חוזים אנרגטיים שאמניים. בזכות שחרור חוזים אנרגטיים אלו, בכוחנו להשיל התניות עתיקות ולשרת מתוך חיבור לאהבה טהורה, בחירה חופשית והכרה בעוצמתנו האישית הבלתי תלויה.

בתרגול השאמני של העולם החדש, לעולם לא נכרות בריתות עם ישויות ללא תיווכה של האנרגיה הבוראת. במקום זאת, נתחבר אליהן מתוך הכרה משותפת בטבע האחדות. במצבים בהם גם אנחנו וגם הישות המלווה מכירים באופן מלא באחדות הנוכחת בין כל הדברים, הישויות שמחות לעבוד איתנו בידיעה שהידע והריפוי שנעביר זה לזה יהדהדו אל כל מארג החיים הגדול.

דוגמאות לאמונות בסיס הנובעות מחוזים אנרגטיים שאמניים

מחובתי…
• לחוות את עולם הרוחות והעולם הגשמי כשני עולמות דואליים בעלי חוקים נפרדים. חוזה זה מעודד ניתוק מהמציאות הגשמית, מתוך אמונה בכך שהיא פחות ממשית מעולם הרוחות.
• להקדיש את חיי לשם קדושת עולם הטבע והרוחות.
• להקריב את חיי עבור הגשת שירות וריפוי לאחרים.
• לקחת על עצמי כאבים ותחלואה של אחרים. כשאדם שאינו קיבל הדרכה מחזיק בחוזה כזה, הוא אינו יודע כיצד לשחרר את התכנים אל היקום. במצבים אלו, הוא סוחב אותם עימו.
• לסרב לקבל רפואה מאדם אחר. עלי להתפתח לבדי ולהרוויח את הידע שלי דרך מסע החיפוש אחר הרפואה.
• להתפתח דרך סבל והקרבה עצמית.
• להימנע מקבלת גמול (כספי או אחר) עבור השירות שאני מגיש.
• לחיות חיי בדידות. מערכות יחסים עם אנשים יסיטו את תשומת ליבי מהתרגול ומנתיב ההתפתחות האישית.

שחרור כבלים אנרגטיים – איך משחררים כבלים אנרגטיים?

בקליניקה שלי, אני מרבה לערוך תהליכי שחרור כבלים אנרגטיים כחלק מטיפולי הילינג שאמני. התהליכים כוללים התבוננות משותפת בחוויה הפנימית, עיבוד של מערכת היחסים המאתגרת ותהליכים אנרגטיים הכוללים איזון אנרגטי, החזרת רסיסי נשמה ושחרור כבלים אנרגטיים. אם תהליך כזה מעניין אתכם, השאירו לי הודעה למספר 050-9266692 ואשמח לקבוע אתכם שיחה במהלכה אשמע על החוויה שלכם ואשתף אתכם במידע לגבי התהליך.

בנוסף, ישנם 2 תרגולים שתוכלו לבצע בבית, בעצמיכם –
תרגול מנטרת הואפונופונו
ותרגול ריפוי מטענים קארמטיים על ידי כתיבה. 

שחרור כבלים אנרגטיים – תרגול מנטרת הואפונופונו

הקדישו זמן עבור תרגול המוקדש לישיבה שקטה והתמקדות במנטרה.
מקדו את תודעתכם באדם ממנו ברצונכם לשחרר וחזרו על המנטרה:
"אני אוהבת אותך
אני מצטער/ת
אנא, סלח לי
תודה."
היו נכונים לחוות את הרגשות המתעוררים בכם במהלך התרגול. כך, תרגול המנטרה יטהר את התכנים המיותרים.

תוכלו ללמוד על איכויות הריפוי של המנטרה במאמר הזה או בסרטון היוטיוב הזה.

שחרור כבלים אנרגטיים – תרגיל בכתיבה

לפניכם, אציג תהליך המוקדש לשחרור כבלים אנרגטיים על ידי ריפוי בכתיבה. באמצעותו, בכוחנו להביא את התכנים למודעותנו ולנקוט פעולה לשם שחרורם.

כתיבה

כתבו מכתב כנה ופתוח לאדם מולו נרצה לשחרר כבלים אנרגטיים. לחילופין, נוכל להקדיש את המכתב לאיכות, לחומר, למצב, לדפוס התנהגות, למחלה או לאירוע מעברינו. במהלך הכתיבה, התמקדו ברגשות בלבד ולא בתובנות ובניתוחים. חשוב לפנות זמן מיוחד לשם הצלילה אל תוך תהליך הכתיבה החופשי. המכתב יכול לארוך בין 1-10 עמודים.

סכמו את המכתב במשפטים הבאים:
1. אני אוהבת אותך, מברכת אותך ומשחררת אותך.
2. אני סולחת לך על כל מה שעוררת בי.
3. אני סולחת לעצמי על כל מה שעוררתי בך.
4. אני משחררת את ההתנסות הזו מכל רבדי הווייתי – פיזית, מנטלית, רגשית ורוחנית.

בסיום הכתיבה, בחנו כיצד הכבל האנרגטי גורם לכם להרגיש כלפי עצמיכם וכלפי החיים. נשתמש במידע זה בהמשך התרגול.

עיבוד ושריפה

קבעו זמן לערוך טקס במקום טבעי ומבודד. בטקס, תקראו את המכתב לעצמיכם 3 פעמים. תת המודע שלכם מגיב לקולכם, כך שתכנים רגשיים הנוגעים לכבלים האנרגטיים ישתחררו מכם בכל קריאה כזו. לאחר מכן, שרפו את המכתב.

עבודה עם לחש בריאה

בקריאת ושריפת המכתב, הכבלים האנרגטיים משתחררים. בעזרת לחש הבריאה, לעגן את תהליך השחרור על ידי מיקוד בחוויה פנימית רצויה. בסיועו, נוכל למנוע מצב בו הכבלים חוזרים מתוך הרגל ולמנף את המצב לשם העמקת תהליך הריפוי האישי שלנו. כאן, תוכלו ללמוד על כתיבת לחשי בריאה.

לשם כתיבת הלחש – בחנו איזו מציאות חלופית ברצונכם לברוא.
היזכרו באופן בו הכבל האנרגטי גרם לכם להרגיש כלפי עצמיכם, והתחילו לשרטט בראשכם את התמונה ההופכית. למשל, אם הכבל האנרגטי עורר בכם חוויה של חולשה, שרטטו תמונה של חיבור לעוצמתכם האישית. בסיום דקלום הלחש, חשוב להתמסר לחוויה הרגשית בה הוא מתמקד. למשל, אם הלחש מתמקד בעוצמה אישית, התמקדו בזיכרון במהלכו הרגשתם חזקים ועוצמתיים והנכיחו בגופכם את הרגשות שהוא מעורר.

דוגמה למסגרת שאני מרבה להשתמש בה בבניית לחשים, בהקשר של עוצמה אישית:
"מארג החיים,
אני איילה אריאל
יוצרת בחיי מציאות של חיבור לעוצמתי האישית
בכל רבדי ההוויה.
תודה."
נסיים בהנכחה רגשית של חוויית העוצמה האישית. למשל, על ידי מיקוד בזיכרון נעים של רגע בו הרגשתם חיבור לעוצמתכם.

כתבו לחש בריאה המוקדש ליצירת המציאות המתבקשת. תרגלו עבודה מלאה עם לחש הבריאה (כולל הוויזואליזציה וההנכחה הרגשית) במהלך חודש ימים – מחזור ירח אחד שלם.

סיכום

ברמת הנשמה, כולנו מאוחדים בחיבורי אהבה טהורים שאינם מופרים לעולם. להבדיל מחיבורים טבעיים אלו, כבלים אנרגטיים מייצגים מצבי היאחזות לא-טבעיים דוגמת פחד מאבדן או ניסיון לשלוט באדם אחר. לעיתים קרובות, הכבלים האנרגטיים נוצרים בעקבות פחד לקחת אחריות מלאה על חיינו ולבטא את מלוא עוצמתנו. תהליכי שחרור כבלים אנרגטיים עשויים להיות מאתגרים, אך בסופם מצפה לנו מתנת האוטונומיה. אם אתם חושדים כי הנכם סובלים מכבלים אנרגטיים, אשמח לסייע לכם במסגרת טיפול אנרגטי בקליניקה.

באהבה,
איילה אריאל
נטורופתית והילרית

באהבה גדולה,

רוצה לשתף את המאמר עם חברים? (:

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

אפשר לברך אותך?

"אהו מיטקויא אויאסין" (Aho Mitakuye Oyasin) היא ברכה בשפת שבט הלאקוטה האינדיאני. משמעותן הפשוטה של המילים היא "לכל קרוביי". הברכה מבטאת את השקפת עולמם של בני השבט, על פיה כל הקיים ביקום (בני האדם, בעלי החיים, הצמחים, האבנים, אדמת כדור הארץ, כוכבי הלכת ועולם הרוחות) מאוחד בקשרים טהורים של אהבה משפחתית. הייצוג האלוהי של שבט הלאקוטה מכונה "ואקן טנקה" (הרוח הגדולה) ומתואר כאיחוד השלם בין כל חלקי הבריאה. יחד, כולנו יוצרים את האחדות הגדולה. 

מתעניינים לגבי הגעה למפגש טיפולי או לשיעור פרטי לתרגול שאמני?

השאירו את פרטיכם בתיבת ההודעות ואשמח לקבוע אתכם שיחת היכרות חינמית. אפשר גם פשוט לשלוח לי ווטסאפ (:

צרו קשר